Precia molenSystem i aplikacje I410

System i aplikacje I410

Terminal wagowy I410 wraz z proponowanymi modułami tworzy serce systemu wagowego, który możemy nazwać systemem I410.

Głównym elementem systemu jest terminal I410 występujący w 3 typach obudów.

Terminal zawiera płytę główną z procesorem, wyświetlacz, zasilacz i klawiaturę.

Płyta główna posiada złącza do montażu szerokiej gamy modułów pomiarowych, komunikacyjnych, We/Wy lub innych dodatkowych akcesoriów wymaganych w danym systemie ważenia.

Główną zaletą tego systemu jest realizacja wielu rozwiązań wagowych bazujących na jednym systemie wykorzystujących tą samą bazę hardwarową.

Daje to oczywiste korzyści dla klientów wykorzystujących nasz system wagowy:
– unifikacja podzespołów wagowych,
– zmniejszenie kosztów utrzymania części zamiennych,
– jeden serwis do wszystkich wag ,
– ułatwienia w obsłudze różnych wag w ramach systemu I410,
– bezproblemowa współpraca urządzeń pomiędzy sobą jak i systemem zarządzającym (jednolite protokoły transmisji),
– obsługa szerokiego zakresu zastosowań od prostych wag nieautomatycznych po wagi automatyczne dozujące.

W zależności od zastosowania oferujemy dedykowane aplikacje. Aplikacje są ciągle rozwijane i mogą być dodatkowo modyfikowane pod potrzeby klienta.

Obecnie dostępne są następujące typowe aplikacje wagowe.
ABS – automatyczna waga odważająca
CKW – automatyczna waga kontrolna
CWU – zarządzanie stacją ważenia
DGC – dozowanie objętościowe
GFS – dozowanie wagowe
LIW – dozowanie na wysypie
MBS – waga przenośnikowa wielokanałowa
MDU – dozowanie wielokanałowe
PWS – waga nieautomatyczna wielokanałowa
SBS – waga przenośnikowa jednokanałowa
SDU – dozowanie jednokanałowe
WBF – waga/ dozownik przenośnikowy
WLC – wagowa kontrola poziomu
WMU – zarządzanie ważeniem na wagach samochodowych i kolejowych

Shared this article