Precia molenKamieniołomy i Kopalnie

Kamieniołomy i Kopalnie

PONAD 40 LAT DOŚWIADCZENIA W KAMIENIOŁOMACH I KOPALNIACH

Wydobycie surowców naturalnych wiąże się z potrzebą precyzyjnego określenia masy uzyskanego materiału. Minerały takie jak węgiel, piasek, żwir i inne kruszywa, ze względu na swoją sypką konsystencję, wymagają zastosowania specjalnie przeznaczonych do nich przyrządów i systemów.

  Jakie wagi do kopalni i kamieniołomu?
  Ważenie minerałów w kopalniach i kamieniołomach ułatwiają przede wszystkim wagi taśmowe (zwane również przenośnikowymi lub taśmociągowymi), które umożliwiają pomiar masy towaru będącego w ciągłym ruchu podczas przesypywania i transportowania. Z urządzeń taśmowych korzysta wiele gałęzi przemysłu: m.in. spożywczy, wydobywczy i mineralny.

  Samochodowe wagi wjazdowe i wyjazdowe pozwalają na pomiar masy wydobytych kamieni znajdujących się w transportujących je pojazdach. Jest to specjalna, niezwykle solidna platforma, na którą najeżdża załadowany minerałami samochód. Jej nośność wyraża się często w tonach.

  Terminal połączony z urządzeniem pozwala na bieżącą kontrolę masy. Systemy wagowe do kamieniołomów używane przez większość kopalń tego typu to systemy statyczne i dynamiczne (najazdowe i taśmowe) przeznaczone do zarządzania jakością produktów i mierzenia ilości materiału w produkcie końcowym dostarczanym do klientów.

  Długoletnie doświadczenie w produkcji urządzeń pomiarowych umożliwiło firmie PRECIA MOLEN wykorzystanie zdobytej wiedzy o przemyśle kruszyw do ciągłego rozwoju i rozrostu oferty swoich produktów o zintegrowane wagi taśmowe, systemy pokładowe, luki objętościowe, przenośniki oraz powiązane oprogramowania dla kopalń do zarządzania i kontroli. Wszystkie kopalnie używają statycznych i dynamicznych systemów do sterowania swoimi instalacjami, kontrolując online wielkość wytwarzanego kruszonego materiału lub dokładnie mierząc ilość rudy wysyłanej do zapasów w celu przechowywania przed wysyłką za granicę.

  Precia Molen, jako długoletni producent urządzeń przemysłowych, doskonale znający przebieg procesów industrialnych (między innymi przetwarzania kamieni i minerałów), stale rozwija i poszerza swoją ofertę dla branży wydobywczej. Zapewnia nowoczesne urządzenia do pomiaru masy o bardzo dużej wydajności i solidnej konstrukcji mechanicznej, wraz ze znakomitymi, wysokiej jakości czujnikami tensometrycznymi.

 

Większość kamieniołomów używa statycznych lub dynamicznych systemów wagowych do zarządzania jakością produktów i mierzenia ilości materiału w produkcie końcowym dostarczanym do klientów.

Długoletnie doświadczenie w produkcji wag pomostowych umożliwiło firmie PRECIA MOLEN wykorzystanie zdobytej wiedzy o przemyśle kruszyw do ciągłego rozwoju i rozrostu oferty produktów ważących, w tym zintegrowanych wag taśmowych, pokładowych systemów ważenia, luków objętościowych, przenośników ważących oraz powiązanego oprogramowania do zarządzania i kontroli.

 

 

 

 

Wszystkie kopalnie używają statycznych i dynamicznych systemów ważenia do sterowania swoimi instalacjami, kontrolując on-line wielkość wytwarzanego kruszonego materiału lub dokładnie mierząc ilość rudy wysyłanej do zapasów w celu przechowywania przed wysyłką za granicę.

 

Precia Molen, jako długoletni producent wag, wykorzystał swoją wiedzę na temat procesu minerałów, aby stale poszerzać zakres opracowywanego sprzętu, aby służyć branży wydobywczej jako wagi taśmowe o wysokim natężeniu przepływu, mocne wyciągi objętościowe, solidne bramki przesuwne, w pełni bezprzewodowe sterowniki oraz powiązane oprogramowanie do ważenia wywrotki, nadzoru wagi, mieszania i badania wydajności.

Wagi wjazdowe/wyjazdowe do pojazdów ciężarowych

Weighbridge ROC  Wagi pomostowe, Terminale dla kierowców

 

 

  Oprogramowanie do zarządzania wjazdami/wyjazdami

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM

  Wagi pomostowe i oprogramowanie do zarządzania wjazdami/wyjazdami: Truckflow, Oprogramowanie do linii mieszania: Datablend

 

PERFORMANCE  Oprogramowanie do analizy wydajności kamieniołomów

Produkcja i magazynowanie w kamieniołomach

FX - Twin belt scales  Jednostanowiskowa waga taśmowa

 

 

belt weigher TAB  Wielostanowiskowa waga taśmowa

 

 

laboratory scales  Analiza jakościowa: wagi laboratoryjne

 

 

MDG discharge gate    Linia mieszania: bramka zrzutowa wraz z powiązanymi kontrolerami i oprogramowaniem

Załadunek i wysyłka

 

MDG discharge gate  Bramka dozowania

 

 

Volumetric weight-based belt extractor VBE / WBE  Objętościowy ekstraktor taśmowy

 

 

belt scales  Ważenie taśmowe

 

 

FX - Twin belt scales  Jednostanowiskowa waga taśmowa

 

 

belt weigher TAB  Wielostanowiskowe wagi taśmowe

 

 

conveyors continuous weighing  Taśma przenośnika

Transfer surowców

Weighbridge ROC Terminale dla kierowców

 

 

Oprogramowanie do zarządzania wjazdami/wyjazdami

 

 

FX - Twin belt scales Jednostanowiskowa waga taśmowa

 

 

belt weigher TAB Wielostanowiskowa waga taśmowa

Magazynowanie

belt scales Wagi taśmowe do ważenia ciągłego

 

Załadunek i wysyłka

 

belt scales Ważenie taśmowe

 

 

FX - Twin belt scales Jednostanowiskowa waga taśmowa

 

 

belt weigher TAB Wielostanowiskowe wagi taśmowe

 

 

conveyors continuous weighing  Przenośniki taśmowe

 

Shared this article