Precia molenWzorcowanie

Wzorcowanie

Wzorcowanie wag i odważników

Oferta usług w zakresie wzorcowania wag jest realizowana przy współpracy firmy KASPO LAB Sp. z o.o. działającej w ramach naszej grupy kapitałowej.
Kaspo Lab posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji(Nr AP 043)

Akredytacja obejmuje wzorcowanie:

wagi nieautomatyczne – do nich zaliczamy samochodowe, zbiornikowe, analityczne, techniczne, mikrowagi;

wagi automatyczne: przenośnikowe, dla pojedynczych ładunków, odważające, porcjujące, wagonowe.

Usługi świadczymy na terenie całego kraju w miejscu instalacji wag. Szeroki zakres akredytacji  pozwala na obsługę przemysłu:

motoryzacyjnego, budowlanego

metalowego i metalurgicznego

chemicznego, kosmetycznego

farmaceutycznego, energetycznego

ciepłownictwa,  górniczego

tytoniowego, papierniczego

spożywczego,

gospodarki wodno – ściekowej

jednostek badawczo – rozwojowych

laboratoriów badawczych

Więcej szczegółów możecie Państwo znaleźć na stronie firmy

Kaspo Lab www.kaspolab.com

Shared this article