Precia molenInwestorzy

Inwestorzy

Grupa Precia Molen

 

PRECIA MOLEN PROJEKTUJE, WYKONUJE, PROWADZI SPRZEDAŻ ORAZ UTRZYMUJE SYSTEMY I ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁOWEGO I KOMERCYJNEGO WAŻENIA STATYCZNEGO, JAK RÓWNIEŻ URZĄDZENIA DO CIĄGŁEGO WAŻENIA I DOZOWANIA.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ ZNAJDUJE SWOJE ODZWIERCIEDLENIE W  PRZEMYŚLE CIĘŻKIM (KOPALNICTWO, STAL, OCHRONA ŚRODOWISKA, ENERGIA…) ORAZ PRZEMYSLE LEKKIM (SPOŻYWCZY, CHEMIA, TRANSPORT I LOGISTYKA…), A TAKŻE SEKTORY PUBLICZNE (POCZTY, WŁADZE LOKALNE…).

PRECIA-MOLEN OBECNA W 42 KRAJACH, Z 18 ODDZIAŁAMI HANDLOWYMI, ZAKŁADAMI PRODUKCYJNYMI I MIEJSCAMI MONTAŻOWYMI ORAZ DUŻĄ SIECIĄ AGENTÓW SPRZEDAŻY MOŻE ZAPEWNIĆ KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA WAGOWE DLA WSZYSTKICH FIRM I BRANŻY OD PROJEKTU DO SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO

GRUPA PRECIA MOLEN REALIZUJE DUŻY PROGRAM BADAWCZO-INNOWACYJNY. PONAD TO ZOSTAŁ PRZYZNANY GRUPIE STATUS „INNOWACYJNEJ FIRMY” PRZEZ FRANCUSKĄ WŁADZĘ

PRECIA MOLEN JEST WPISANA DO NYSE EURONEXT’S C COMPARTMENT W PARYŻU

(kod ISIN FR0000060832 – Mnemo: PREC).

AKCJONARIAT

Udziały grupy Precia Molen są historycznie zorganizowane wokół rodziny Escharavil, głównie poprzez holding Escharavil Group.

ZARZĄDZANIE

Nasi członkowie promują rozwój biznesu w najlepszym interesie Spółki i wszystkich jej Akcjonariuszy, przejmując i kontrolując ryzyka oraz zapewniając ich realizację.

REGULOWANE INFORMACJE

Raportowanie finansowe dla różnych interesariuszy i raportowanie zarządcze dla wewnętrznego zarządzania organizacją.

Roczne sprawozdanie finansowe, kluczowe liczby i główne wskaźniki zarządzania.

NOTA PRAWNA

Informacje prawne mogą ulec zmianie i zapraszamy do regularnego ich sprawdzania.

Shared this article