Precia molenLegalizacja wag

Legalizacja wag

Legalizacja wag

Precia Molen w zakresie działania swojego firmowego serwisu prowadzi legalizacje ponowne wag. Usługi świadczymy na terenie całego kraju i obejmują one legalizację ponowną wszystkich wag firmy Precia Molen oraz wag samochodowych i przemysłowych innych producentów.

Przed legalizacją wykonujemy przegląd wag, sprawdzenie wskazań a następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami występujemy do Urzędu Miar z wnioskiem o legalizację ponowną.
Oferta legalizacji ponownej wag przemysłowych zainstalowanych na stałe u klienta obejmuje:
przegląd wagi pod względem technicznym i metrologicznym,
naprawę wagi, ponowną kalibrację jeżeli będzie to konieczne,
sprawdzenie wskazań wagi,
wystąpienie do OUM z wnioskiem o legalizację,
wynajęcie, transport i obsługa wzorców masy do potrzeb legalizacji,
obsługa urzędnika OUM,
dostarczenie świadectwa legalizacji ponownej
miejscem legalizacji jest waga zainstalowana u klienta,
dojazd do klienta na terenie całej Polski,

Oferta legalizacji ponownej małych wag dostarczanych do naszych punktów serwisowych:
przegląd wagi pod względem technicznym i metrologicznym,
naprawę wagi, ponowną kalibrację jeżeli będzie to konieczne,
sprawdzenie wskazań wagi,
transport wagi do OUM z wnioskiem o legalizację,
odesłanie wagi do klienta wraz ze świadectwem legalizacji ponownej.

Shared this article