Precia molenModernizacja wag

Modernizacja wag

Precia Molen posiada bogatą i bardzo ciekawą ofertę modernizacji wag w tym głównie wag przemysłowych i samochodowych.
Modernizacje obejmują różne zakresy prac w zależności od stanu technicznego modernizowanej wagi, oczekiwań i potrzeb klienta oraz możliwości technicznych związanych z miejscem instalacji.

Bazując na wiedzy i wieloletniej praktyce naszych specjalistów technicznych zawsze rozpoczynamy od wizji lokalnej i rozmowy z klientem. Na podstawie uzyskanych informacji proponujemy rozwiązanie techniczne spełniające oczekiwania klienta oraz optymalne pod względem technicznym i cenowym. Nasze rozwiązania techniczne wykorzystywane w modernizacjach wag całkowicie wykorzystują znakomitej jakości elektronikę wagową firmy Precia Molen. Stosując własne czujniki tensometryczne w tym też czujniki cyfrowe oraz wysokiej klasy terminale wagowe po modernizacji uzyskujemy parametry metrologiczne identyczne z parametrami nowych wag.

Polecamy modernizacje wszędzie tam gdzie można uzyskać wagę dobrej jakości bez konieczności inwestowania w całkowicie nowy wyrób.
Zakresy modernizacji:
modernizacja wag mechanicznych tzw. hybrydyzacja wagi z poziomu wagi z dźwignią mechaniczną do odczytu cyfrowego,
modernizacja wag mechanicznych pełnouchylnych (hybrydyzacja) wprowadzenie odczytu cyfrowego,
modernizacja wag samochodowych z czujnikami analogowymi do poziomu czujników cyfrowych,
modernizacja wag zbiornikowych,
modernizacja wag pomostowych,
modernizacja węzłów naważania i dozowania,
modernizacja przemysłowych systemów ważenia,
Cel i efekty modernizacji:
podniesienie dokładności wskazań wagi,
uzyskanie jednoznacznych odczytów a dzięki temu dużej pewności ważenia,
dostosowanie zakresu ważenia do aktualnych potrzeb technologicznych,
unowocześnienie usprawnienie wagi tańszym kosztem niż nowa inwestycja,
poszerzenie możliwości komunikacyjnych (przesyłanie informacji cyfrowych) pomiędzy wagą a drukarką i komputerowymi systemami zewnętrznymi,
znaczne uproszczenie i ułatwienie obsługi

Shared this article