Precia molenWagi odważające (porcjowe/przesypowe)

Wagi odważające (porcjowe/przesypowe)

Wagi automatyczne do szybkiego ważenia wszystkich materiałów sypkich w bardzo szerokim zakresie wydajności do 4000 m3/h. Zaprojektowane i wykonywane w różnych konfiguracjach w zależności od zastosowania od wersji malowanych po nierdzewne do zastosowań w przemyśle rolno-spożywczym. Doskonałe parametry metrologiczne i szybkość pracy zapewnia system oparty na elektronice z terminalem I410. Wagi są oferowane w wersji legalizowanej oraz technologicznej. Do pracy w strefie zagrożonej wybuchem proponujemy wersję w wykonaniu EX.

W celu uzyskania pełnych informacji skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy pomogą skonfigurować wagę i jej wyposażenie do Twoich potrzeb.

Shared this article