Precia molenJakość, BHP i Ochrona Środowiska

Jakość, BHP i Ochrona Środowiska

PRECIA MOLEN traktuje podejście jakościowe jako jeden z najważniejszych punktów swojej strategii. Od fazy projektowania po konserwację produktów, aby zadowolić naszych klientów.

Zdrowie pracowników i ochrona środowiska to również kluczowe sprawy dla naszej firmy, która działa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

PODEJŚCIE JAKOŚCIOWE

PRECIA MOLEN jest zaangażowana w podejście jakościowe, które dotyczy zarówno jej produktów, jak i organizacji pracy. Celem firmy jest zaspokojenie potrzeb klientów, uwzględnienie oczekiwań wszystkich zainteresowanych stron i zapewnienie trwałości swojej działalności.

To podejście dotyczy wszystkich pracowników na każdym etapie działalności firmy, czyli podczas:

  • Projektowania produktów i usług
  • Wytwarzania produktów i programowania specjalnych aplikacji
  • Sprzedaży urządzeń i oprogramowania
  • Naprawy urządzeń

W rezultacie każdy pracownik, niezależnie od obowiązków i podejmowanych działań, uczestniczy w realizowaniu tych założeń.

 

Certyfikaty PRECIA MOLEN:

W ramach swojego modelu organizacyjnego PRECIA MOLEN przestrzega standardu ISO 9001, jak również konkretnych norm dotyczących jej podstawowej działalności, w tym Dyrektyw 2014/31/EU i 2014/32/EU dla urządzeń wagowych i Dyrektywy 2014/34/EU dla urządzeń przeznaczonych do użytku w strefach zagrożenia wybuchem (Ex).

Pobierz Certyfikat ISO 9001

Pobierz Certyfikat IPFNA

Pobierz Certyfikat Produkcji

Pobierz Certyfikat ATEX

Pobierz Certyfikat IECEx

ZDROWIE – BEZPIECZEŃSTWO – ŚRODOWISKO

PRECIA MOLEN zwraca uwagę na kwestie zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników. Stosujemy środki zapobiegania i ochrony, które gwarantują warunki pracy dostosowane do potrzeb wszystkich pracowników.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo (BHP)

Zapobieganie ryzyku i warunki pracy są czynnikami uwzględnianymi oraz integrowanymi już na etapie projektowania, zarówno nowych produktów, jak i nowych stanowisk roboczych.

Podejmujemy kroki mające na celu dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracowników naszej firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Środowisko i zrównoważony rozwój

Firma jest zaangażowana w ochronę środowiska m.in. przez redukowanie zużycia energii i zasobów naturalnych, ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów oraz ulepszanie recyklingu.

PRECIA MOLEN podpisała szereg porozumień dotyczących zbiórki i recyklingu określonych odpadów, takich jak zużyty sprzęt elektroniczny, baterie czy tonery do drukarek, które są odbierane bezpłatnie od klientów i pracowników.

Firma PRECIA MOLEN zobowiązuje się do gospodarowania odpadami pochodzącymi z działalności produkcyjnej w sposób zgodny z obowiązującymi wymogami.

Precia Molen Zaangażowanie w Zrównoważony Rozwój

HSE Performance Plan

Shared this article