Precia molenMierniki wagowe

Mierniki wagowe

Precia Molen w oferowanych wagach stosuje własne terminale wagowe. Zostały one opracowane i są produkowane we Francji. Polecamy szeroką gamę nowoczesnych terminali o zróżnicowanej budowie i funkcjonalności co pozwala budować wagi spełniające wymagania wszystkich odbiorców od wag handlowych poprzez wagi przemysłowe do wag w ciągach technologiczno-produkcyjnych.
Budowa terminali zapewnia ergonomię obsługi, umożliwia instalację wszystkich popularnych interfejsów (USB, Profibus, Ethernet itd.) a w wersjach EX pozwala je stosować w strefach zagrożonych wybuchem.
W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy dobiorą wagę spełniającą Państwa wymagania.

Shared this article