Miernik I410 ABS do wag odważających

Miernik wagowy I410 ABS jest urządzeniem kontrolno – pomiarowym dla wag odważających PRECIA MOLEN.

Za pomocą I410 ABS można także zmodernizować inne wagi odważające.

Oprogramowanie I410 może kontrolować każdy typ wagi odważającej:

– hybrydową lub 100% elektroniczną

– z jedną  lub kilkoma klapami zasypowymi.

Oprogramowanie ABS spełnia 3 fundamentalne wymagania jakie powinna posiadać taka aplikacja:

– rozładunek

– załadunek

– transfer produktu.

Oprogramowanie ABS może być użyte w celu uzyskania dużych wydajności (do 500 cykli na godzinę w zależności od produktu).

Miernik I410 ABS posiada wiele funkcji:

– łatwa i szybka zmiana zaprogramowanych produktów

– automatyczne dostosowywanie się do zmiany wydajności podawanego produktu

– kontrola wycieku produktu – sprawdza czy klapy są szczelne

– automatyczne sprawdzanie wskazań – jeśli waga jest wyposażona w system do automatycznego umieszczania wzorców masy

– zarządzanie taśmociągiem zasilającym – na podstawie wartości zarannej do odważenia

– zarządzanie drukowaniem raportów przy starcie i końcu partii w formie papierowej lub na klucz USB (drukarka wirtualna). Możliwość drukowania raportów o błędach oraz z raportów z ważenia.

Inne produkty w asortymencie

Shared this article