Waga odważająca ABS-XL/HF

Waga odważająca ABS-XL/HF jest przeznaczona do ważenia towarów suchych i sypkich z dużą wydajnością takich jak zboża  czy nawozy. Zakres wydajności od 200 do 4000 m3 / h sprawia, iż idealnie nadają się do stacji załadunkowo-rozładunkowych w elewatorach zbożowych aby przeładować towar do statku/ pociągu/samochodu ciężarowego.

Wszystkie modele ABS-XL/HF dostępne są zarówno dla stref bezpiecznych oraz zagrożonych wybuchem, gdyż posiadają elementy z odpowiednimi certyfikatami oraz specyficznymi krajowymi aprobatami.

Ze względu na dużą wydajność ABS-XL/HF ma zastosowanie jako waga legalna do rozliczeń handlowych. Jest legalizowana zgodnie z certyfikacją NEPT lub OIML w klasie 0,2

Ponieważ załadunek/rozładunek dużych statków jest czasochłonny – wiele rzeczy może się wydarzyć w tych krytycznych momentach. Ponieważ spadek dokładności wagi generuje ogromne koszty (utrata towaru, grzywny) – opracowaliśmy specjalny system redundantnego ważenia, które wykonuje 2 niezależne pomiary podczas trwania operacji – a następnie porównuje je ze sobą jak często chcemy bez zatrzymywania procesu.

Waga ABS-XL/HF jest odpowiednia do stosowania w zakładach spożywczych, silosach magazynowych i portowych. Waga odważająca ABS-XL jest zaprojektowana do ważenia suchych towarów sypkich takich jak zboża. Wspólnie z miernikiem wagowym I410 ABS działa jako nieciągły sumator przepływającego produktu. Jej prosta i solidna konstrukcja jest łatwa do montażu i obsługi

Waga odważająca ABS-XL składa się z dwóch głównych części.

– sekcji zasypowej – która musi się znajdować bezpośrednio pod zbiornikiem buforowym z produktem. Ta sekcja jest wyposażona w 1, 2 lub 3 klapy zasypowe w zależności od modelu

– zbiornika wagowego – podpartego na 4 czujnikach tensometrycznych, zamocowanych na prostokątnej ramie. Ta metalowa rama jest zamocowana do podłogi lub konstrukcji wsporczej. Zbiornik wagowy wyposażony jest w 1, 2 lub 3 klapy spustowe w zależności od modelu.

Inne produkty w asortymencie

Shared this article