Precia molenPorty i Magazynowanie Zbóż

Porty i Magazynowanie Zbóż

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WAŻENIA DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO, ROLNICTWA, MAGAZYNÓW PORTOWYCH ORAZ PRZENOSZENIA

Kiedy surowce docierają drogą morską lub lądową (samochodami, pociągami), firma PRECIA MOLEN oferuje szeroki zakres rozwiązań w zakresie ważenia dla magazynów, rolnictwa, przemysłu cukrowniczego i przeładunku w portach.

 

Od zarządzania wjazdami i wyjazdami, aż do załadunku — zgodnie z wymogami prawnymi — samochodów ciężarowych lub barek, nasze rozwiązania w dziedzinie ważenia są zintegrowane z instalacjami na wszystkich etapach działalności.

 

ODBIÓR

Weighbridge ROC  Analiza ilościowa przywożonych produktów: wagi pomostowe, kontrola dostępu wjazd/wyjazd

  

 

gamme abs hopper scales  Załadunek/wyładunek reglamentowany do transportu drogowego, kolejowego lub wodnego śródlądowego:  Wagi przesypowe ABS

MAGAZYNOWANIE

WBF gravimetric feeder  Ważenie produktów: wagi taśmowe, wagi zbiornikowe

 

gamme abs hopper scales  Przenoszenie produktów wewnątrz silosów do suszenia i przetwarzania: Wagi przesypowe ABS

 

 

 

 Strefa zagrożenia wybuchem Ex

PRZENOSZENIE

FX - Twin belt scales  Zintegrowane wagi jednostanowiskowe FX

 

Multi-station belt weigher TAB    Zintegrowane wagi wielostanowiskowe TAB

 

gamme abs hopper scales  Przenoszenie produktów wewnątrz silosów do suszenia i przetwarzania

 

LABORATORY SCALE pml 3000   Jakość/wilgotność

ZAŁADUNEK/ROZŁADUNEK

gamme abs hopper scales  Wagi zasobnikowe do użytku reglamentowanego: ABS-X, ABS-XL

 

FX - Twin belt scales    Zintegrowane wagi jednostanowiskowe FX

 

 

Multi-station belt weigher TAB  Zintegrowane wagi wielostanowiskowe TAB

Shared this article