Precia molenProdukcja Energii

Produkcja Energii

Mówiąc o energii mamy na myśli głównie energię elektryczną i energię cieplną. Produkcja energii ma istotny wpływ na rozwój ekonomiczny i gospodarczy na całym świecie. Tempo wzrostu gospodarczego, bogacenie się społeczeństw, wzrost konsumpcji powoduje ciągły wzrost zapotrzebowania na energię.

Nadal głównym źródłem energii są paliwa kopalniane w tym węgiel brunatny i kamienny. Branża przemysłu wydobywczego paliw kopalnianych jest znaczącym odbiorcą wag do określania ilości wydobycia węgla, ilości sprzedaży, ilości spalonych paliw itd.

W branży produkcji energii znajdują zastosowanie głównie wagi przenośnikowe instalowane na przenośnikach taśmowych w wielu miejscach linii technologicznych zarówno w kopalniach, zakładach selekcji węgla, elektrociepłowniach i elektrowniach. Wagi te montowane są na przenośnikach transportujących surowy urobek, na przenośnikach w oddziałach selekcji węgla, następnie na przenośnikach załadunkowych węgla na samochody i wagony.
W elektrowniach i elektrociepłowniach wagi przenośnikowe instalowane są na przenośnikach podających węgiel z hałd magazynowych do pieców co pozwala określić ilość spalonego paliwa.

Drugim typem wag stosowanych w przemyśle energetycznym są wagi samochodowe i kolejowe, których zadaniem jest określanie ilości paliwa wywożonego z kopali i zakładów przeróbczych i następnie określanie ilości paliw wprowadzanych do elektrowni i elektrociepłowni.

Transfer surowców

Weighbridge ROC Terminale dla kierowców

 

 

Oprogramowanie do zarządzania wjazdami/wyjazdami

 

 

FX - Twin belt scales Jednostanowiskowa waga taśmowa

 

 

belt weigher TAB Wielostanowiskowa waga taśmowa

 Magazynowanie

belt scales Wagi taśmowe do ważenia ciągłego

 

 

Załadunek/rozładunek

 

Weighbridge ROC  Analiza ilościowa przewożonych produktów: wagi pomostowe, kontrola dostępu wjazd/wyjazd

  
Weighbridge ROC  Terminale dla kierowców

 

 

  Oprogramowanie do zarządzania wjazdami/wyjazdami

 

 

FX - Twin belt scales Jednostanowiskowa waga taśmowa

 

 

belt weigher TAB  Wielostanowiskowe wagi taśmowe

 

 

conveyors continuous weighing Przenośniki taśmowe

Shared this article