Precia molenProdukcja

Produkcja

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WAŻENIA DLA PRODUKCJI

Urządzenia wagowe oraz systemy firmy Precia Molen są szeroko stosowane w każdej gałęzi przemysłu. Głównymi odbiorcami są zakłady produkujące wyroby stalowe, producenci maszyn i urządzeń, producenci materiałów budowlanych, przemysł motoryzacyjny, przemysł papierniczy, drewniany itd. W szeroko rozumianej organizacji produkcji podstawowym wyposażeniem pozwalającym kontrolować dostawy materiałów i surowców są wagi samochodowe i kolejowe.
Drugim typem wag szeroko stosowanym w liniach produkcyjnych są wagi odważające i dozujące. Wagi te zapewniają dobór odpowiedniej ilości lub składu produkowanych wyrobów. W tym zakresie oferta Precii Molen obejmuje zarówno dostawę gotowych wag oraz podzespołów umożliwiających ważenie zbiorników istniejących u klienta.

Ważnym elementem każdego etapu produkcji jest wagowa kontrola wyrobu końcowego do tego wykorzystywane są dynamiczne wagi kontrolne z systemem rejestracji ważeń, wyliczania statystyk i sprawdzenia zgodności z wymaganiami przepisów i systemu zapewnienia jakości.

 

Każdy system produkcyjny posiada działy kontroli jakości sprawdzające min wagę składników wchodzących w skład receptur, półwyrobów, wyrobów gotowych itd. Do tego celu najczęściej wykorzystywane są dokładne wagi laboratoryjne i analityczne będące również w ofercie Precia Molen.

 

 

 

ZAŁADUNEK/ROZŁADUNEK

Weighbridge ROC  Analiza ilościowa przewożonych produktów: wagi pomostowe, kontrola dostępu wjazd/wyjazd

  

 

Weighbridge ROC  Terminale dla kierowców

 

 

  Oprogramowanie do zarządzania wjazdami/wyjazdami

 

gamme abs hopper scales  Przygotowanie do transportu drogowego, kolejowego lub wodnego śródlądowego:  Wagi przesypowe ABS

 

FX - Twin belt scales  Zintegrowane wagi jednostanowiskowe FX

 

Multi-station belt weigher TAB  Zintegrowane wagi wielostanowiskowe TAB

Access crane scales & pallet trucks  Ważenie palet: wagi paletowe

KONTROLA/MAGAZYNOWANIE

   Wagi kontrolne: CKW 710

 

Statistical Quality Control application SQC  Kontrola produktów paczkowanych: Aplikacja SQC

 

indicator i40 EDU  Magazynowanie surowców: Czujniki tensometryczne, wskaźniki i interfejs Fieldbus

 

belt scales Wagi taśmowe do ważenia ciągłego

 

WBF gravimetric feeder  Zarządzanie mieszaniem, dodawaniem dodatków: taśmowe dozowniki ważące

PAKOWANIE/PRZENOSZENIE

gamme abs hopper scales  Wagi zasobnikowe do użytku reglamentowanego: ABS-X, ABS-XL

 

FX - Twin belt scales    Zintegrowane wagi jednostanowiskowe: FX

 

Multi-station belt weigher TAB    Zintegrowane wagi wielostanowiskowe: TAB

 

Access crane scales & pallet trucks  Ważenie palet: wagi paletowe

Shared this article