Precia molenZboża i Cukrownictwo

Zboża i Cukrownictwo

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WAŻENIA DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO, ROLNICTWA, MAGAZYNÓW PORTOWYCH ORAZ PRZENOSZENIA

Kiedy surowce docierają drogą morską lub lądową (samochodami, pociągami), firma PRECIA MOLEN oferuje szeroki zakres rozwiązań w zakresie ważenia dla magazynów, rolnictwa, przemysłu cukrowniczego i przeładunku w portach.

 

Od zarządzania wjazdami i wyjazdami, aż do załadunku — zgodnie z wymogami prawnymi — samochodów ciężarowych lub barek, nasze rozwiązania w dziedzinie ważenia są zintegrowane z instalacjami na wszystkich etapach działalności.

 

 

ODBIÓR

Weighbridge ROC  Analiza ilościowa przywożonych produktów: weighbridges, in/out access control

LABORATORY SCALE pml 3000  Jakość/wilgotność : laboratory scales

 

gamme abs hopper scales  Załadunek/wyładunek reglamentowany do transportu drogowego, kolejowego lub wodnego śródlądowego:  ABS-X hopper scale

MAGAZYNOWANIE

WBF gravimetric feeder  Zarządzanie mieszaniem, dodawaniem dodatków: taśmowe dozowniki ważące, pojemniki tracące wagę

 

gamme abs hopper scales  Przenoszenie produktów wewnątrz silosów do suszenia i przetwarzania: ABS-X hopper scale

 

 LABORATORY SCALE pml 3000 Jakość/wilgotność: laboratory  scales

 

 

Oprogramowanie nadzorujące wagi

 

PRZENOSZENIE

FX - Twin belt scales  Zintegrowane wagi jednostanowiskowe FX

 

Multi-station belt weigher TAB    Zintegrowane wagi wielostanowiskowe TAB

 

gamme abs hopper scales  Przenoszenie produktów wewnątrz silosów do suszenia i przetwarzania

 

LABORATORY SCALE pml 3000   Jakość/wilgotność

ZAŁADUNEK/ROZŁADUNEK

gamme abs hopper scales  Wagi zasobnikowe do użytku reglamentowanego: ABS-X, ABS-XL

 

FX - Twin belt scales    Zintegrowane wagi jednostanowiskowe FX

 

 

Multi-station belt weigher TAB  Zintegrowane wagi wielostanowiskowe TAB

Shared this article