Precia molenAplikacja WEIGH2CONTROL

Aplikacja WEIGH2CONTROL

Share
14 lipca 2021

 

Aplikacja WEIGH2CONTROL zastępuje tradycyjne systemy wyświetlania i umożliwia zdalny dostęp do podłączonych wag. Zdalny dostęp zapewnia monitorowanie wskazań, zerowanie, tarowanie, drukowanie, eksport danych do pliku CSV.

Połączenie pomiędzy smartfonem a wagą może być zrealizowane za pośrednictwem Bluetooth lub WiFi.

 


 
 

Shared this article