Precia molenKim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

PRECIA MOLEN to przede wszystkim historia człowieka : JEANA ESCHARAVILA. Założył firmę w 1951 roku i włożył całą swoją duszę, energię i przedsiębiorczość w rozwijanie młodej marki PRECIA.

KREATYWNY DUCH – SIŁA NAPĘDOWA FIRMY

PRECIA MOLEN to przede wszystkim historia człowieka : JEANA ESCHARAVILA. Założył firmę w 1951 roku i włożył całą swoją duszę, energię i przedsiębiorczość w rozwijanie młodej marki PRECIA.

To właśnie dzięki staraniom Jeana ESCHARAVILA i jego zespołu możliwe było osiągnięcie tego wyjątkowego sukcesu. Poziom naszej wiedzy fachowej, nieustanne badania i rozwój oraz umiejętność spełniania wymagań klientów stawiają PRECIA-MOLEN na pozycji światowego lidera branży rozwiązań wagowych.

Dziś nasze zespoły projektowe i inżynierskie kontynuują pogłębianie ponad 50-letniego doświadczenia, jednocześnie podtrzymując podstawową filozofię PRECIA-MOLEN obejmującą rozwój i stabilność, innowacje oraz niezawodność.

Wsłuchujemy się w potrzeb naszych klientów. W miarę rozwijania się ich firm oraz ewoluowania wymagań projektujemy i dostarczamy coraz nowsze produkty, aby sprostać stawianym nam wyzwaniom. To synergia biznesowa, którą chcemy utrzymywać i ulepszać.

 

Przewodnicząca zarządu, Anne-Marie ESCHARAVIL

 

 

Ważenie, dozowanie, zliczanie, kontrola

 

 

PRECIA MOLEN oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu ważenia dla wszystkich branż przemysłu, począwszy od projektowania, aż po serwis posprzedażowy.

 

 

 

 

Grupa skupiona jest wokół trzech obszarów aktywności:

 

Precia-Molen SA, oddziału produkcyjno-sprzedażowego odpowiadającego za projektowanie i wytwarzanie produktów oraz sprzedaż sprzętu ważącego.

Precia-Molen Service (PMS), oddziału usługowo-serwisowego odpowiedzialnego za instalację nowego sprzętu, obsługę posprzedażną, konserwację i kalibrację.

Precia-Molen, oddziału międzynarodowego, obejmującego szereg spółek stowarzyszonych w różnych częściach świata, które odpowiadają za sprzedaż, obsługę i kalibrowanie sprzętu na podlegających im terytoriach.

 

 

 

 

Shared this article