Precia molenNominacja nowych członków do Zarządu Grupy

Nominacja nowych członków do Zarządu Grupy

Share
22 lipca 2021

17 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza oficjalnie powołała trzech nowych członków Zarządu PRECIA SA z dniem 1 lipca 2021 r.

 

Przedstawiamy Państwu:

▶ Gilles Faurie: dyrektor operacyjny (COO), badania i rozwój oraz projekty specjalne
▶ Sébastien Longelin: dyrektor operacyjny (COO) do spraw międzynarodowych
▶ Eric Meynard: dyrektor operacyjny (COO) ds. finansów i administracji

 

PRECIA MOLEN - Nominacja nowych członków do Zarządu Grupy

 

Zarządowi nadal będzie przewodniczyć René Colombel.

 

„Poszerzony Zarząd zapewni ciągłość dotychczasowego przy jednoczesnym wzmocnieniu naszych wewnętrznych organów zarządzających. Jej członkowie będą uczestniczyć pod przewodnictwem René Colombela w decyzjach dotyczących strategicznego rozwoju firmy, a w szczególności: akwizycji, istotnych zmian organizacyjnych, rekrutacji dyrektorów, dużych inwestycji…” zadeklarowała Anne-Marie Escharavil, Przewodnicząca Grupy Rada Nadzorcza przy okazji tych nominacji.

 

Życzymy im samych sukcesów w nowych obowiązkach!

 

 

Shared this article