Miernik I410

Miernik wagowy I410 jest podstawą całej gamy typoszeregu mierników wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwia zastosowanie tych mierników do różnych typów wag zarówno nieautomatycznych jak i automatycznych. Konstrukcja i modułowa budowa pozwala na obsługę do 8 torów pomiarowych jednocześnie. Miernik może obsługiwać tensometryczne czujniki analogowe oraz cyfrowe czujniki firmy Precia Molen. Konstrukcja miernika I410 pozwala na zastosowanie następujących interfejsów:
– Profibus
– Ethernet TCP/Modbus
– DeviceNet
– Ethernet/IP
– 232 lub RS 485
– 4 wyjścia cyfrowe
Swoboda doboru odpowiedniego interfejsu oraz dostępne protokoły transmisji pozwalają na łatwą integrację miernika z systemem automatyki klienta opartym na sterowniku przemysłowym lub komputerze PC.

Miernik I410 jest zaawansowanym technologicznie systemem pomiarowym obsługującym jednocześnie sygnały sterujące pracą wag. System wagowy może być w dużym stopniu konfigurowany przez serwis oraz użytkownika. W tym celu wprowadzono cztero-poziomowe logowanie pozwalające na konfigurowanie parametrów wagi w zależności od posiadanych uprawnień. Poszczególne wersje miernika I410 posiadają różne funkcje typowe dla każdej wersji zainstalowanej aplikacji.
Oferowane są dwa typy obudowy miernika I410:
– całkowicie szczelna wykonana ze stali nierdzewnej do swobodnej instalacji w dowolnym miejscu
– wersja panelowa do zabudowy w elewacji szafy.
Miernik I410 EX opcjonalnie jest produkowany w wersji do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.
Z założenia miernik ten jest przewidziany do budowy wag legalizowanych dlatego posiada nieulotną pamięć alibi umożliwiającą rejestrację do 300 000 ważeń oraz wszystkie wymagane certyfikaty na zgodność z :
– dyrektywą dla wag nieautomatycznych 2009/23/WE
– dyrektywą elektromagnetyczną 2004/108/WE
– dyrektywą niskich napięć 2006/95

Inne produkty w asortymencie

Shared this article