Precia moleni25 Touch ewoluuje!

i25 Touch ewoluuje!

Share
15 lipca 2021

Miernik wagowy i25 Touch ewoluuje, aby zaoferować jeszcze więcej możliwości, szerszy zakres zastosowań oraz przyjazną i łatwą obsługę.

 

 

Aplikacja w trybie recepturowania przeprowadza doważanie kontrolne, które umożliwia automatyczne przeliczenie receptury w przypadku przekroczenia zdefiniowanych progów.
Możliwe jest sumowanie wyników dwóch kanałów pomiarowych, a nawet ważenie jednego dużego przedmiotu na dwóch platformach. Trzy wyniki (platforma 1 – platforma 2 – suma obu) mogą być wyświetlane na dedykowanych ekranach, które można przełączać za pomocą prostego przesunięcia lub zebrania na jednym ekranie.
Podłącz czytnik kodów kreskowych do i25 Touch, aby zidentyfikować swoje produkty i zarządzać zapasami bez ryzyka błędu! Aby uzyskać jeszcze większą szybkość pracy, produkty zebrane są na specjalnej liście i zilustrowane w celu natychmiastowego rozpoznania.
Wszystkie Twoje działania na i25 Touch można zapisywać, przechowywać i eksportować za pomocą dysku USB w formacie CSV. Miernik wagowy generuje je automatycznie i umożliwia ich eksport do wszystkich potrzeb związanych z archiwizacją, udostępnianiem lub raportowaniem.
Oczywiście i25 Touch nadal oferuje wyjątkowo przyjazny, wysokiej jakości interfejs użytkownika, kodowane kolorami wizualne informacje zwrotne dla funkcji ważenia kontrolnego, konfigurowane ekrany i niestandardowe wydruki paragonów, dane wyświetlane w postaci graficznej w czasie rzeczywistym oraz łączność, która pozwala kontrolować i25 zdalnie!

 

Shared this article