Precia molenOdpady i recykling

Odpady i recykling

FIRMA PRECIA MOLEN OFERUJE ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KAŻDEGO ETAPU PRZETWARZANIA ODPADÓW – OD ZBIÓRKI DO RECYKLINGU

Sortowanie oraz utylizowanie papieru, szkła, metalu, plastiku i innych tworzyw to proces niezbędny do utrzymania w czystości miast i wsi naszej cywilizacji. Kontrola odpadów polega między innymi na zbieraniu informacji o ich rodzaju i ilości, co pozwala na lepsze gospodarowanie gminą, osiedlem czy zakładem produkcyjnym oraz sprawne przeprowadzenie procesu ponownego przetworzenia. Jakie wagi umożliwiają skuteczne ważenie odpadów?

Zakłady utylizacji często muszą się wyposażyć w kilka typów specjalistycznych wag. W sortowniach, dokach transferowych, kompostowniach, spalarniach i składowiskach używane są ich następujące rodzaje:

  • Samochodowe – do pierwszego pomiaru masy jeszcze przed identyfikacją tworzywa i ewentualnym skierowaniem do dalszych etapów recyklingu,
  • Platformowe – o mniejszym obciążeniu, mogą służyć do kontroli masy wysortowanych do przetwarzania surowców,
  • Taśmowe (przenośnikowe) – o ciągłym działaniu, mierzące stały przepływ materiałów. Śledź wydajność i rentowność procesu obejmującego zbiórkę oraz przetwarzanie odpadów. Nasze rozwiązania do pomiaru przepływu materiałów i oprogramowanie do zarządzania informacjami umożliwiają opracowywanie i monitorowanie wskaźników niezbędnych do optymalizacji operacji recyklingu. Możesz kontrolować dane zbierane na każdym etapie gospodarki materiałami: od ich odbioru aż do wysyłki poza centrum zbiórki.

 

Wysypiska odpadów, doki transferowe, sortownie, spalarnie lub instalacje fermentacji beztlenowej, oczyszczalnie ścieków, kompostownie itp.

 

Śledź wydajność i rentowność swoich instalacji zbiórki, przetwarzania lub recyklingu odpadów. Nasze rozwiązania do ważenia przepływu materiałów i oprogramowanie do zarządzania informacjami umożliwia opracowywanie i monitorowanie niezawodnych wskaźników od odbioru materiałów do kontroli i wysyłki materiałów z recyklingu poza centrum zbiórki.

 

ZBIÓRKA I ODBIÓR STRUMIENIA MATERIAŁÓW

 

  • Zarządzanie zbiórką objazdową lub bezpośrednim odbiorem odpadów

platform scale environment  Wprowadzanie materiałów: ważenie kontenerów/szacunki objętościowe.

 

  Kontrola dostępu do zakładu: kierowca ; Ważenie pojazdów

 

 

PROGRAM KOMPUTEROWY DO ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM

 

  • Skomputeryzowane zarządzanie ważeniem.

  Sprawdzanie i pobieranie przez Internet danych z ważenia.

SORTOWANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW

  • Sumowanie mas dla poszczególnych stanowisk, transportu drogowego, kolejowego lub rzecznego, kontrola przepływów.

FX - Twin belt scales  Wagi taśmowe

 

 

belt scale with conveyor BT  Przenośniki taśmowe: kontrolery przepływu

KONTROLA I WYSYŁKA MATERIAŁÓW

  • Ważenie i kontrola materiałów wysyłanych do kanałów waloryzacji (kompostownie, prasy itp.) lub na wysypiska końcowe

 

  Terminale dla kierowców, oprogramowanie wjazdów/wyjazdów, wagi pomostowe, wykrywanie radioaktywności

 

belt scale with conveyor BT  Przenośniki taśmowe

Shared this article