Odpady i recykling

FIRMA PRECIA MOLEN OFERUJE ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO KAŻDEGO ETAPU PRZETWARZANIA ODPADÓW – OD ZBIÓRKI DO RECYKLINGU

 

Wysypiska odpadów, doki transferowe, sortownie, spalarnie lub instalacje fermentacji beztlenowej, oczyszczalnie ścieków, kompostownie itp.

 

Śledź wydajność i rentowność swoich instalacji zbiórki, przetwarzania lub recyklingu odpadów. Nasze rozwiązania do ważenia przepływu materiałów i oprogramowanie do zarządzania informacjami umożliwia opracowywanie i monitorowanie niezawodnych wskaźników od odbioru materiałów do kontroli i wysyłki materiałów z recyklingu poza centrum zbiórki.

 

 

 

ZBIÓRKA I ODBIÓR STRUMIENIA MATERIAŁÓW

 

  • Zarządzanie zbiórką objazdową lub bezpośrednim odbiorem odpadów

platform scale environment  Wprowadzanie materiałów: ważenie kontenerów/szacunki objętościowe.

 

  Kontrola dostępu do zakładu: kierowca ; Ważenie pojazdów

 

 

PROGRAM KOMPUTEROWY DO ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM

 

  • Skomputeryzowane zarządzanie ważeniem.

  Sprawdzanie i pobieranie przez Internet danych z ważenia.

SORTOWANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW

  • Sumowanie mas dla poszczególnych stanowisk, transportu drogowego, kolejowego lub rzecznego, kontrola przepływów.

FX - Twin belt scales  Wagi taśmowe

 

 

belt scale with conveyor BT  Przenośniki taśmowe: kontrolery przepływu

KONTROLA I WYSYŁKA MATERIAŁÓW

  • Ważenie i kontrola materiałów wysyłanych do kanałów waloryzacji (kompostownie, prasy itp.) lub na wysypiska końcowe

 

  Terminale dla kierowców, oprogramowanie wjazdów/wyjazdów, wagi pomostowe, wykrywanie radioaktywności

 

belt scale with conveyor BT  Przenośniki taśmowe

Shared this article